Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


Ods Prinses Margriet werkt samen met Kinderopvangorganisatie Welluswijs. De kinderen van onze school gaan voor de naschoolse opvang naar de Welluswijslocatie op de CNS in Balkbrug. 
 

Meer infomatie over Welluswijs: www.welluswijs.nl Soms gaan er ook kinderen naar opvangorganisatie De Groene Helden.
www.degroenehelden.nl