Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Sportevenementen
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik


Bewegingsonderwijs & Sportactiviteiten 


Bewegingsonderwijs

 

De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs. Dit vindt zowel binnen als buiten plaats. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer de kinderen zich zelfstandig aan- en uit kunnen kleden. Uiteraard willen we wel helpen bij een lastige rits of knoop. De kinderen trekken bij de binnen-les hun bovenkleding uit en mogen gymschoentjes gebruiken.

De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag gymles in de gymzaal Balk en Brug, op loopafstand van school. Ze krijgen tijdens een blokuur les van een gymdocent. Aparte kleren voor de gym, gymschoenen en een handdoek zijn verplicht. Na afloop mogen de kinderen douchen.

In de zomermaanden (vanaf 1 mei) gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 één maal in de week zwemmen in plaats van gymmen.

De kinderen zijn voor schooltijd en in de pauze in principe op het plein aan het spelen. Wij vinden het voor kinderen die langere tijd hebben gezeten, heel belangrijk dat zij bewegen en in de frisse lucht zijn. 


Sportactiviteiten

De leerkrachten van het primair basisonderwijs behorende tot de voormalige gemeente Avereest organiseren ieder jaar een aantal sportactiviteiten waaraan onze school mee kan doen. Voorbeelden hiervan zijn: