Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Sportevenementen
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de schoolAPP doorgeven. Indien een uitgebreidere toelichting noodzakelijk is kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Toedienen medicijnen


Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft dan moet dit in goed overleg tussen ouders en leerkracht(en) afgesproken worden. We vullen hiervoor samen een formulier in. Het toedienen van medicatie moet eenvoudig en duidelijk zijn.

Wanneer een leerkracht zich niet capabel genoeg acht om medicijnen toe te dienen, mag hij/zij dit weigeren.

Mocht  uw kind allergisch zijn voor verbandmaterialen of andere middelen dan moet zowel de leerkracht als de directie hiervan door de ouders op de hoogte worden gebracht.