Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Sportevenementen
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 

Schooltijden


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we volgens een continurooster, met een vrije woensdagmiddag.
De groepen 1 t/m 4 zijn naast de woensdag ook op vrijdag om 12.00 uur vrij.
 
maandag 8.30 uur – 14.30 uur
dinsdag 8.30 uur – 14.30 uur
woensdag 8.30 uur – 12.00 uur
donderdag 8.30 uur – 14.30 uur
vrijdag 8.30 uur – 14.30 uur
1 t/m 4 om 12.00 uur vrij