De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


Onze school is geen VVE-school.  We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Welluswijs en Kinderwereld in de buurt.
Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen.

Onderbouwd

Activiteiten in de onderbouw

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. 
Jonge kinderen leren door te spelen. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er motivatie en betrokkenheid. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. 
Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Spelend leren staat voorop. Taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.
Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.
Het denken vanuit doelen, die passen bij de leeftijd van het kind én het gericht stimuleren daarvan zorgt voor betere leerresultaten.

Onderbouwd kenmerkt zich door het drieslag leersysteem:

Aanbieden van het doel in de grote kring

Nieuwe doelen worden gericht aangeboden in de grote kring. De concentratie bij jonge kinderen is kort Om de aandacht langer vast te houden wordt gebruik gemaakt van poppenspel en handpoppen. Tijdens de kringactiviteiten is het van belang zoveel mogelijk te bewegen, op deze wijze wordt de instructie langer onthouden De inzet van ontwikkelingsmateriaal, de handpop en het gebruik van coöperatieve werkvormen zorgen voor een optimaal instructiemiddel.

Verwerken van het doel binnen de werkles

Tijdens de werkles is er veel interactie. Dit zorgt ervoor dat het kind makkelijk leert. Om kinderen zelfstandig de instructie vanuit de kring spelend te laten verwerken wordt de leerstof aangeboden in de vorm van lotto-, memory- en dominospellen. Dit zorgt voor een optimaal leerresultaat.

Controleren of het doel is behaald

In groep 3 bouwt men voort op de vaardigheden, die de kinderen in de groepen 1 en 2 zich op het gebied van gedrag, taal, rekenen, lezen, schrijven, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding al eigen hebben gemaakt.
In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen waarin ook taal opgenomen is.

De methode Onderbouwd wordt  tevens ondersteund door de methodiek  : 'Mooi, weer Spelen'.