Ouderraad


Denk jij nog wel eens terug aan je schooltijd? En wat zijn dan de mooiste herinneringen? Iedereen kan zich vast nog de indrukwekkende Sinterklaasviering, in de bus op schoolreis, die stoere papa op dat toffe schoolkamp en/of de knusse kerstviering herinneren…. Een leuke schooltijd is goud waard. Onze ouderraad speelt hierin een hele belangrijke en vrolijke rol.    

Doel 
De ouderraad streeft ernaar om bij te dragen aan een positieve tijd op de basisschool. Een goede sfeer op school is belangrijk om onze kinderen het beste uit hun schooltijd te laten halen en mooie herinneringen mee te nemen. Dit doel kan enkel worden behaald door een goede samenwerking tussen team en ouders. Zo realiseren we samen voor onze kinderen een waardevolle schooltijd.
 
Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad heeft vier kerntaken:
Activiteiten ⇒ Organisatie van feestelijke activiteiten voor leerlingen, zoals sinterklaas-, kerst- en paasactiviteiten.
Het schoolreisje en schoolkamp worden door leerkrachten georganiseerd. De ouderraad int hiervoor middels de ouderbijdrage het geld.
Beheer ⇒ De ouderraad vraagt voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen een financiële bijdrage aan de ouders en beheert deze gelden. Inzage is mogelijk.
Klankbord  De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor het team en de medezeggenschapsraad (dat is het formele inspraakorgaan op school).  Om die rol goed te kunnen vervullen staat de ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als team. De ouderraad onderhoudt contact met de MR (medezeggenschapsraad) en de achterban (alle ouders.) Een bestuurslid uit de MR schuift soms aan het begin van de OR-vergadering aan om elkaar op de hoogte te houden. De voorzitter van de ouderraad heeft regelmatig overleg met de locatiecoördinator.
Ouderavond ⇒ Organisatie van de jaarlijkse Ouderavond. Het doel hiervan is om ouders te betrekken bij de plannen van de ouderraad en wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd. Tevens nodigen we dan een spreker uit om samen meer te leren over zaken die de ouders van school verder helpen in het ouderschap.  Zoals omgaan met internet, geld, methodisch werken, gezonde voeding etc. De laatste 2 jaar is er geen ouderavond georganiseerd ivm de maatregelen rondom Covid-19. 
 
Wat kan ik als ouder met de ouderraad?
Een goede sfeer maak je samen. Als ouder kun je aangeven toe te willen treden tot de ouderraad en soms worden mensen gevraagd. Het kan voorkomen dat er er gestemd moet worden bij meerdere aanmeldingen. Anders zal een nieuw lid gewoon toetreden. Als er goede ideeën door ouders worden aangedragen, zijn deze van harte welkom en zullen deze in ieder geval besproken worden in de vergadering. Ideeën kunnen gemaild worden naar: ouderraadprinsesmargriet@live.nl
 
Organisatie
De ouderraad wordt bestuurd door ouders. Een voorzitter, een penningmeester, secretaris en naaste bestuursleden. Vertegenwoordigers van de ouders zijn:  Alinda Meulenbelt (voorzitter), Alwin Kouwen (penningmeester), Wemke Baas, Elviera Meijer-Kappert, Alma Mulder, Andrea van Blanken en Marieke Breukelman (secretaris).  De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Bij de vergadering is Inge Vosman als leerkracht aanwezig.  Daarnaast heeft de ouderraad met regelmaat contact met de locatiecoördinator van de school.